Okviri


Propozicije za objavljivanjeElektronski časopis Libartes delo je kulturnih entuzijasta, umetnika i teoretičara umetnosti i književnosti. Časopis Libartes izlazi tromesečno i bavi se različitim granama umetnosti - književnošću, muzikom, filmom, likovnim umetnostima, dizajnom i arhitekturom.

Tekstove piše grupa stalnih saradnika, ali svoje radove objavljuju i mnogi drugi, afirmisani i neafirmisani pisci, slikari, fotografi. Detalje o tome kako možete postati saradnik časopisa Libartes.com možete videti ovde.

Glavna i odgovorna urednica
Milena Ilić

Broj uredile:
Milena Ilić, Aleksandra Jovičić, Marijana Nikolajević

Obodi
Libartes | O nama | Autorska prava | Arhiva | Linkovi | Kontakt
Sva prava zadržava © 2011 - 2014 libartes.com